Hallitus esittäytyy: Mervi

Hallituslaisista on haastatteluvuorossa kaksi kautta rahastonhoitajana toiminut Mervi Ljungqvist-Sarkki.

Mervi on Åbo Akademista valmistunut kemian prosessitekniikan DI. Kaupallista lisäkoulutusta hän on hankkinut Turun kauppakorkeakoulun sekä Fintran kursseilta.

Työpaikat ovat olleet lääke- ja kemian teollisuudessa, kuten Star Oy, Leiras Oy, Schering Oy, Bayer Oy, FP-Pigments ja niissä työtehtävät kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin parissa (Area Export Manager, Sales Manager, Product Manager, Business Development Manager)

Mikä sai sinut hakeutumaan DI-koulutukseen ja ylipäätään alalle?

Kiinnostus matemaattisia aineita kohtaan, myös ruotsinkielinen koulutus Åbo Akademissa kiinnosti, koska Mervi on kaksikielisestä perheestä.

Kerro tarkemmin työstäsi?

Kansainvälisyys on kiinnostanut ihan uran alusta alkaen. Mervi on ollut opiskeluaikana IAESTE:n  harjoittelijana Keski- ja Etelä-Euroopassa. Ensimmäinen työpaikka oli Tukholmassa Suomen suurlähetystössä, jossa hän työskenteli Ulkomaankauppaministeriön alaisuudessa teknisenä avustajana. Tämä tehtävä toimi varsinaisena innoittajana hakeutua vientitehtäviin.

Työtehtäviin on vuosien varrella liittynyt myyntiä, markkinointia ja teknistä osaamista lääketeollisuuden ja kemian parissa.

Vastuualue on työuran aikana vaihdellut Euroopan, Amerikan, Aasian ja Oseanian välillä ja kattanut monia maita ja maantieteellisesti myös hyvin laajoja alueita. Asiakkuuksia Mervi on hoitanut sekä Suomesta käsin kuin myös paikanpäällä asuen, mm. seitsemän vuotta Singaporessa, jolloin vastuualue käsitti kymmenkunta maata Kiinasta Uuteen-Seelantiin

Tarvitsetko matematiikantaitoja usein työssäsi?

Matematiikantaitoja on tarvittu jatkuvasti, kaupallisissa asioissa erityisesti. Prosenttilaskut on syytä hallita 😉 Excel on oiva työväline.

Mitä kieliä tarvitset työssäsi?

Englantia pääsääntöisesti, mutta kaikki kielet ja niiden opiskelu on kiinnostanut koko työuran aikana. Asuminen vieraissa maissa on toiminut luonnollisena kimmokkeena opetella sen maan kieltä. Esim. Belgiassa äitiysvapaansa aikana Mervi kiinnostui ranskan kielestä. 

Mitä muita taitoja tarvitset?

Kanssakäymistaidot ovat tietysti hyvin tärkeitä samoin kuin ongelmanratkaisu- ja päättelykyky.

Mikä sinua työssäsi motivoi?

Kansainvälisyys ensi sijassa. Saada maailmalle suomalaisen osaamisen tuotteita.

Mitä harrastat?

Voimistelu ja liikunta ylipäänsä on lähellä sydäntä ja alkusysäyksen siihen antoi joukkuevoimistelu Lahjan tytöissä. Nyt on myös enemmän aikaa erilaisille yhdistyksille ja hallitustyöskentely AboaTEKissä sekä Turun Saskioissa on mieluista puuhaa.

Mitä sinusta kannattaa erityisesti opiskella?

Teknillisiä ja kaupallisia aineita, jolloin mahdollisuus hakeutua laajalla spektrillä mieluisten tehtävien pariin. ”DI-todistus toimii ajokorttina työelämään”

Hallitus esittäytyy: Virve

Haastattelija: Hanna Komu

Virven harrastuksiin kuuluu avovesiuinti

Virve on Tampereen Yliopistolta valmistunut automaatiotekniikan diplomi-insinööri. Taustalla Virvellä on AMK-tutkinto kemian prosessitekniikan alalta. Virve kannustaakin nuoria opiskelemaan kemiaa. Hän näkee, että kemia vaikuttaa kaikkialla. On kiva ymmärtää mistä elävät organismit ja ympäristömme on koostunut.

Kuten useat tekniikan alan asiantuntijat Virvekin oli kouluaikoina innostunut matematiikasta. Näin tekninen ala oli luonteva valinta. Lisäksi DI-opintojen aikana työnantaja suhtautui positiivisesti opintoihin. Nyt Virve on töissä Protopaja Oy:ssä laatupäällikkönä.

Työ on paljon toimistotyötä tietokoneella, taulukkolaskentaa, tulosten analysointia, ohjeistusta ja raportointia. Hyvät matematiikantaidot ovat käytössä viikoittain. Toinen puolisko työtä on tiimityötä, tuotannonkehitystyötä tuotannon parissa. Nykyisessä työssä ei tarvitse matkustaa, mutta aiemmin Virve on matkustanut useimmissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa.

Tekninen ala on usein miesvaltainen. Kysyin Virveltä: ’Onko tällä merkitystä työsi tai työympäristösi kannalta?’

”Hyvä kysymys, en ole koskaan oikeastaan edes ajatellut asiaa sen enempää. Eipä sillä taida olla mitään merkitystä.” Virve vastasi

Olemme samaa mieltä Virven kanssa, että kielitaitona englanti riittää hyvin pitkälle. Kumpikaan meistä ei ole juuri muita kieliä tarvinnut, vaikka matkustelu on kattanut kakki mantereet. 

Virven osaamisrepertuaari on tosi laaja ja samalla syvä, koska kokemusta on kymmeniä vuosia. Virvellä on 6Sigma Black Belt sekä IT-, turvallisuus-, ympäristö-, ISO9001 ja ISO14001 osaamista.

Virve motivoituu työssä, jossa voi toteuttaa omia ideoitaan kehitystehtävien parissa. Hän innostuu erityisesti datan analysoinnista ja sen pohjalta syntyvien kehitysratkaisujen toteutus tuotannon tehostamiseksi.

Vapaa-ajalla Virve lenkkeilee ja ui avovedessä mielellään. Luova puoli Virveä pääsee irti maalaus- ja piirtämisharrastuksessa.

Hallitus esittäytyy: Hanna

Haastattelijana: Virve Vainio

Hanna Komu

Koulutus ja paikka: Tuotantotalouden DI, Tampereen yliopisto (silloinen TTKK)

Työpaikka: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Työtehtävä: Liiketoiminnan asiantuntija

Mikä sai sinut hakeutumaan DI-koulutukseen ja ylipäätään alalle?

Matematiikka kiinnosti minua, mutta oikeastaan ajauduin. Olin sitä ennen opiskellut energiatekniikan AMK-insinööriksi ja ollut työelämässä. DI-koulutus kesti kaksi vuotta täysipäiväisenä opiskelijana. Se oli hyvä vaihtoehto, koska aikuisopiskelijana motivaatio oli korkealla ja minulla oli jo näkemystä työelämästä.

Kerro tarkemmin nykyisestä työstäsi?

Nykyinen työni liittyy kiertotalouteen. Hanke on Työ- ja elinkeinoministeriön ja Business Finlandin rahoittama, jonka tarkoituksena on käynnistää tekstiilien kierrättämisen jalostuslaitos Turun seudulle.

Hanke yhdistää tekstiilijätettä keräävät toimijat koko Suomesta ja jalostaa poistotekstiilin takaisin kuiduksi.  Hankkeen aikana teemme tuotekehitysprojekteja mahdollisten tulevien kierrätyskuituasiakkaiden kanssa ja tiivistä yhteistyötä tehdään Telaketju.fi yhteistyökonsortion kanssa. Mukana on iso joukko yrityksiä, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia. Pyrimme laadukkaaseen kuituun, josta voi tehdä esim kangasta ja edelleen vaatteita. Näin tieto tekstiilien materiaaleista on meille huipputärkeä. Kehitämmekin samalla optiseen tunnistamiseen perustuvaa materiaalien tunnistuslaitteistoa yhteistyössä alan johtavan kehitysyhtiön kanssa. Nyt meillä on tekstiilien lajittelulaitos Hiidenkadulla, Turussa. Sinne voi tulla tarkemmin tutustumaan laitossuunnitelmiimme ja samalla päästä hankkimaan edullisia tekstiilileitä omien tarpeiden mukaan. Vaatteita ja tekstiilejä on laidasta laitaan tarjolla eurolla ja kahdella per kilo.

Kuinka paljon matkustat työsi puolesta? Missä olet matkustanut?

Nykyisessä työssäni aika vähän, lähinnä Suomessa, Ranskassa ja Virossa. Aikaisemmin Nokia-aikanani hyvinkin paljon eri puolilla maailmaa.

Mitä työtehtäviä olet urasi aikana tehnyt?

Tuotannon suunnittelun, tuotekehityspäällikön ja ostopäällikön tehtäviä.

Tekninen ala on usein miesvaltainen ala. Onko sillä merkitystä työsi tai työympäristösi kannalta?

Valitettavasti, kokemukseni mukaan usein oletus miehistä on, että he ymmärtävät koneiden ja laitteiden päälle, oli heillä koulutus tai työ miltä alalta tahansa. Naisen pitää se taas erikseen osoittaa ja omata alan koulutusta ennen kuin tekniset keskustelut vapautuvat. Toki koskee enemmän perinteisiä teollisuuden aloja. Uudemmilla aloilla esim ohjelmisto, bio-, digi- tai ympäristöaloilla sukupuoli ei enää ole kriteeri. Yleisesti Suomessa hallitustyöskentelyssäkin naisten osuus on tasaantumassa

Tarvitsetko matematiikantaitoja usein työssäsi?

Kyllä, käytän Exceliä paljon suunnittelussa apuvälineenä sekä talous- että kapasiteettilaskelmissa. Rahoitus ja hinnoitteluratkaisut vaativat hyvää matematiikan hallintaa. Tosin derivointi ja integrointi jäävät vähemmälle.

Mitä kieliä tarvitset työssäsi?

Englantia lähinnä. Osaan ruotsia ja saksaa, mutta niitä tarvitsen vain lomamatkoilla ja harrastuksena.

Mitä muita taitoja tarvitset? esim. tuloslaskelma ja tase, automaatio, robotiikka, IT-taidot, kaupankäynti, hankinnat, vuorovaikutus, yhteistyö, tiimityö, tekstin tuottaminen, viestintä, esiintyminen, neuvottelu, tms.

Urani aikana olen tarvinnut useita lueteltuja taitoja. IT-osaamista pitää päivittää ja opiskella jatkuvasti, jotta pysyy perässä. Myös lakiopintoja olen tehnyt, koska työssä törmään sen tarpeeseen aika ajoin.

Mikä työelämässä on kivointa?

Ihmiset, hyvässä ja pahassa. Hyvin toimiva tiimi on parasta ja toisaalta huonosti toimiva vie energiaa eikä tuota hyvää tulosta. Mielestäni vuorovaikutustaitoja tulisi opettaa jo peruskoulussa. Se on yksi tärkeimmistä taidoista läpi elämän.

Minkälaisista työtehtävistä pidät eniten?

Haasteelliset suunnittelu- ja kehitystyötehtävät liiketoiminnassa.

Mikä sinua työssäsi motivoi?

Osaavat ja innostavat ihmiset, hyvä tiimityö, toisten tsemppaaminen, toimiva vuorovaikutus. Onnistunut projekti tai pienempikin työtehtävä tsemppaa.

Mitä harrastat?

Pitkäkarvaisen mäyräkoiran kanssa ulkona liikkumista, puutarhatöitä, ompelua ja neulomista, joka erityisesti rentouttaa ja poistaa stressiä. Lapsenlapseni on silmäteräni.

AboaTEK:in DI-yhdistystoiminta on tosi kivaa! Mukana on aktiivisia, energisiä naisia, joiden kanssa on upeaa jakaa tietoa alastamme, tehdä sitä näkyväksi ja yhdistää ihmisiä mukaviin tilaisuuksiin, joista on hyötyä ihan työelämään saakka. Mielipiteiden vaihto saman alan ihmisten kanssa on kiehtovaa.

Mitä sinusta kannattaa erityisesti opiskella?

Äidinkieltä, matematiikkaa ja englantia. Ne antavat muille opinnoille hyvän pohjan.